Tuesday, September 04, 2007

Paul Potts Final

Baixat, gordet, tartamut i amb nom de dictador, però com si cantessin els àngels