Tuesday, March 24, 2009

Torna ferdy classic

Saturday, March 14, 2009

Pels que creieu que ja tot s'havia acabat, aui teniu flors i violes, regals i flispets, a la despedida de Munta i la Nuna. Envejeu-los!!

Despedida munta nuna 2009